Ciisow Heestan Dhageysta…. Afka Laga Sheegto Adigoo Dhulkani Dhibba U Marin, Looma Uurxamadee , Anigaa u Dhashay yoo Dhiigay Ku Baxay yoo Dhinac Walbana awood La igu Dhibi Waa Inoo Dhex La Iga Dhaadhicine.

Ciisow Heestan Dhageysta…. Afka Laga Sheegto Adigoo Dhulkani Dhibba U Marin, Looma Uurxamadee , Anigaa u Dhashay yoo Dhiigay Ku Baxay yoo Dhinac Walbana awood La igu Dhibi Waa Inoo Dhex La Iga Dhaadhicine.

Ciisow Heestan Dhageysta…. Afka Laga Sheegto Adigoo Dhulkani Dhibba U Marin, Looma Uurxamadee , Anigaa u Dhashay yoo Dhiigay Ku Baxay yoo Dhinac Walbana, awood La igu Dhibi Waa Inoo Dhex La Iga Dhaadhicine.


This post has been viewed 1369 times.style=”display:inline-block;width:300px;height:250px”
data-ad-client=”ca-pub-2327704455881259″
data-ad-slot=”0661687863″>

Leave a Reply

Video Comments are powered by Contus Support
%d bloggers like this: